A Magyar Szülők Szövetségének célkitűzései

CÉLKITŰZÉSEINK:

 

 • az anyanyelvű oktatáshoz való jog érvényesítése minden szinten
 • a magyar anyanyelvű oktatásban résztvevő gyermekeket ne terhelje nagyobb fizikai és szellemi nyomás mint a többségi nemzethez tartozó gyermekeket ( pl heti 5-6 órával több tanóra )
 • a „Cenetenáriumi” év jegyében a román nyelv idegen nyelvkénti oktatási reformjának megsürgetése
 • a másodrendű állampolgári érzés kiküszöbölése a vegyes tannyelvű intézményekben
 • a nyelvi tájkép rendezése a többnyelvű tanintézményekben és épületeik frontján
 • a romániai tanügyi rendszer megreformálásában való szerves részvétel
 • a román szülői szövetségek és az országos román szülői bizottságok mellett ott legyenek a magyar gyerekeket képviselő magyar szülők a tanintézmények vezető tanácsában, megyei és országos szinten egyaránt
 • a szorvány, vagy szorványosodó vidékek és tanintézmények segítése
 • regionális felmérések elindítása a helyi igények felállításara,
 • közösségépítő rendezvények szervezése
 • erős partnerségi kapcsolat kiépítése a diákszövetségekkel és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével.
 • regionális és országos képzéssorozatok elindítása és fenttartása
 • regionális és országos vezető/közösségépítő képzések
 • fórumok és vitaestek szervezése
 • jogi szaktanácsadás biztosítása bajba jutott tanintézmények szülői közösségének
 • érdekérvényesítő szaktanácsadás biztosítása
 • figyelni és követni a tanügyi törvények/módszertanok alakulását, módosulását, vigyázva a meglévő jogokra és esetenként, helyzettől függően javaslatot tenni módosításra
 • megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tanintézmények vezető tanácsába választott szülőtársaink képzésére
 • állandó figyelemmel követjük az önkormányzatok és megyei tanfelügyelőségek munkáját, velük szoros kapcsolatot tartva fenn
 • kulturális, történelmi megemlékezések szervezése
 • vetélkedők, versenyek szervezése minden téren a diákok számára,